Kısa Yoldan Kullanıcı işlemleri yapabilirsiniz.

Kısa Yoldan Kullanıcı işlemleri yapabilirsiniz.

Bu kod ile kısa yoldan mode işlemleri chanserv – nickserv işlemleri kısayoldan yapabilirsiniz.

[ALT+R ile Remoteye Eklenir]

Kod Alıntıdır, Kod Ekleme ve Düzenleme [DeadLy] Aittir

on *:Input:#:{
If ($$1 == +o) { Mode # +o $2 }
If ($$1 == -o) { Mode # -o $2 }
;
If ($$1 == +a) { Mode # +a $2 }
If ($$1 == -a) { Mode # -a $2 }
;
If ($$1 == +h) { Mode # +h $2 }
If ($$1 == -h) { Mode # -h $2 }
;
If ($$1 == +v) { Mode # +v $2 }
If ($$1 == -v) { Mode # -v $2 }
;
If ($$1 == +q) { Mode # +q $Address($2,4) | mode # +q $2 }
If ($$1 == -q) { Mode # -q $Address($2,4) | mode # -q $2 }
If ($$1 == ~q) { mode $chan +b ~q:nick }
If ($$1 == ~uq) { mode $chan -b ~q:nick }
;
If ($$1 == +b) { Ban # $Address($2,4) }
If ($$1 == +nb) { Mode # +b $2 | Kick # $2 Change your name please. }
If ($$1 == -b) { Mode # -b $Address($2,4) | Mode # -b $2 }
;
If ($$1 == +k) { Kick # $2 $3- }
If ($$1 == +kb) { Kick # $2 $3- | Ban # $address($2,4) }
If ($$1 == +ab) { Kick # $2 $3- you are not the proper age for this room. | Ban # $address($2,4) | ban # $2 }
;
If ($$1 == +t) { Topic # $2- }
If ($$1 == +i) { Invite $2 # }
;
If ($$1 == +founder) { /cs set # founder $2 }
;
If ($$1 == +sop) { Services Sop # Add $2 }
If ($$1 == +sop) { /cs sop # add $2 }
If ($$1 == -sop) { Services Sop # Del $2 }
If ($$1 == -sop) { /cs sop # Del $2 }
;
If ($$1 == +aop) { Services Aop # Add $2 | mode # +o $2 }
If ($$1 == +aop) { /cs aop # add $2 }
If ($$1 == -aop) { Services Aop # Del $2 }
If ($$1 == -aop) { /cs aop # del $2 }
;
If ($$1 == +hop) { /cs hop # add $2 }
If ($$1 == -hop) { /cs hop # Del $2 }
;
If ($$1 == +vop) { Services Vop # Add $2 | mode # +v $2 }
If ($$1 == +vop) { /cs vop # add $2 }
If ($$1 == -vop) { Services Vop # Del $2 }
If ($$1 == -vop) { /cs vop # del $2 }
;
if ($$1 == +vo) { mode # -o+v $2 $2 }
if ($$1 == +ov) { mode # -v+o $2 $2 }
;
If ($$1 == +f) { /sajoin $2 # }
If ($$1 == +p) { /sapart $2 # }
}